Проєктна діяльність

Всеукраїнські та обласні проєкти

У ході проєктної діяльності відбувається формування навичок критичної оцінки отриманої інформації, свідома трансформація даних на рівень категоріальних понять, розвивається креативність мислення, без якої неможливе створення чогось нового та глобального.

Участь у Всеукраїнських та внутрішкільних проєктах сприяє розвитку   компетентностей усіх учасників освітнього процесу. Така діяльність формує особливий педагогічний стиль у сучасному навчальному закладі, вчить не тільки планувати, а й підводити підсумки, оцінювати виконання того чи іншого завдання, виховує активну, гнучку, творчу особистість, готову до співробітництва, а також стає засобом соціального й інтелектуально-творчого саморозвитку всіх суб’єктів освіти.

Інноваційна проєктна діяльність сприяє підвищенню рівня управлінської компетентності, оскільки це одна з найперспективніших складових освітнього процесу. Вона створює умови творчого саморозвитку та самореалізації як керівника, так і педагогічного колективу навчального закладу та його учнів, формує всі необхідні життєві компетенції.

Самостійне здобування знань, їх систематизація, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через проєкту діяльність. Необхідність застосування цього методу зумовлена тим, що сьогоднішня освіта є учасником процесу зародження нового світового простору. Для нашої школи є актуальним залучення усіх учасників освітнього процесу до проєктувальної діяльності, як спосіб досягнення дидактичної мети через детальну розробку проблеми (технологію), котра повинна завершитися цілком реальним, практичним результатом, оформленим тим чи іншим чином.

Проєктна діяльність спрямована на вирішення таких психолого-педагогічних та організаційно-педагогічних завдань нашого закладу, як:

 • розвиток пізнавальних інтересів, інтелектуальних і творчих здібностей;
 • інтеграція освітнього середовища школи і сім’ї, школи і мікрорайону, ширше залучення батьків до освітнього процесу;
 • соціалізація, розвиток ключових компетентностей: комунікативної, кооперативної, інформаційної тощо;
 • формування активної життєвої позиції;
 • створення у школі єдиного колективу учнів і педагогів, атмосфери співпраці.

Проєкт «Хмарні сервіси в освіті»

Мета проєкту – розробка, обґрунтування та експериментальна перевірка моделі хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу.

 

Етапи реалізації:

1-й етап – 2015-2016 н. р.

2-й етап – 2016-2017 н. р.

3-й етап – 2017-2018 н. р.

4-й етап – 2018-2019 н. р.

5-й етап – 2019-2020 н. р.

 

Проведені заходи:

 • удосконалення матеріально-технічної бази за рахунок нарощування комп’ютерної техніки;
 • проведення моніторингу готовності учасників освітнього процесу до інноваційної діяльності;
 • впровадження хмарних технологій в навчально-виховний процес, управлінську діяльність;
 • оволодіння учителями та учнями хмарними технологіями основних напрямків інноваційної діяльності;
 • пропаганда інноваційної діяльності, створення єдиного освітнього простору;
 • запровадження електронного документообігу;
 • створення електронної бази даних;
 • виділення годин варіативної частини навчального плану для факультативних занять: «Інформаційний працівник», «Хмарні сервіси. Office 365» (5-9 класи), «Англійська у світі інформаційних технологій» (5-11 класи);
 • запровадження електронної пошти для спілкування всіх учасників освітнього процесу;
 • проведення занять школи користувача ПК «Комп’ютерний сервіс» для педагогічних працівників;
 • проведення тренінгів за програмою «Хмарні технології»;
 • опанування та використання платформи Teams для дистанційного навчання;
 • запровадження електронного журналу та електронного щоденника на платформі «Нові знання»;

Результати:

 • у школі працює два комп’ютерні класи;
 • 4 кабінети забезпечені інтерактивними дошками;
 • всі учасники освітнього процесу працюють на єдиній онлайн-платформі Teams;
 • усі вчителі забезпечені ноутбуками;
 • уся шкільна документація зберігається у хмарному середовищі;
 • у закладі запроваджено ведення електронного журналу та електронного щоденника;
 • велика кількість звітів генерується з хмарних сервісів.

Проєкт «Розумники»

 Мета проєкту – зробити навчання у початковій школі сучасним, поєднати комп’ютерні технології та традиційні засоби навчання.

Етапи реалізації:

1-й етап – 2017-2018 н. р.

2-й етап – 2018-2019 н. р.

3-й етап – 2019-2020 н. р.

4-й етап – 2020-2021 н. р.

5-й етап – 2021-2022 н. р.

 

У 2017-2018 н. р. було підписано угоду з батьками щодо реалізації експерименту в закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Пальміра» Вознесенської сільської ради Золотоніського району Черкаської області протягом 2017-2022 н. р., підписано угоди про співробітництво: з Інститутом Інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України щодо науково-методичного супроводу експерименту всеукраїнського рівня «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» протягом 2017-2022 та з ТОВ «Розумники» щодо надання технічної підтримки в реалізації експерименту всеукраїнського рівня «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» протягом 2017-2022 н. р.

В реалізації даного проєкту у 2017-2018 н. р. взяли участь учителі початкових класів  Магазінова Валентина Василівна, класний керівник 4 класу, учитель І категорії та Косенко Віра Василівна, класний керівник 1 класу, учитель вищої категорії, «старший учитель». У 1 класі, який став експериментальним,  налічувалося 23 учнів, для яких було придбано  планшети, кабінет забезпечений комп’ютером для учителя, телевізором, створені безпечні та комфортні умови для сучасного освітнього середовища.

У 2018-2019 н. р. Косенко В.В., продовжила участь в експерименті з учнями 2 класу, в якому налічувалося 23 учні. На цьому етапі проведено відпрацювання навичок роботи з використанням технології Розумники» (Smart Kids)». Батьки активно долучилися до реалізації даного проекту, тому всі діти були забезпечені планшетами, що дало змогу працювати не тільки в класі, а й дистанційно. Освітнє середовище було удосконалено придбанням нової комп’ютерної техніки для вчителя та учнів, забезпечене відповідним обладнанням для ефективної реалізації проекту.

У 2019-2020 н р. із експериментальним 3 класом, який налічував 23 учні, третій рік працювала учителька вищої категорії, «старший учитель» Косенко Віра Василівна. На цьому етапі було повністю здійснено апробацію моделей використання технологій Smart Kids, віртуального кабінету, критеріїв результативності навчального процесу, здійснено  моніторинг показників розвитку учнів, аналіз контрольних зрізів знань учнів у експериментальному класі.

Учителі початкової школи впевнені, що інформатизація початкової школи на часі. Це допоможе забезпечити наступність між дошкільною, початковою та базовою освітою, підвищить вектор інформатизації освітнього процесу.

17 серпня 2019 року 4 вчителів початкової ланки нашої школи взяли участь у республіканському вебінарі «Lego в початковій школі».

У  2020-2021 р. із експериментальним 4 класом (кількість учнів – 23) було проведено два етапи опитування учнів, які дали змогу оцінити якість сформованості. Четвертий рік з класом працювала учителька вищої категорії, «старший учитель» Косенко Віра Василівна. Експеримент надав учителю можливості оптимізувати освітній процес. Навчання стало більш ефективним за допомогою інтерактивного комплексу. Якість знань на кінець року – 75%.

У 2021-2022 н. р. до проєкту долучилася вчителька 3 класу Моторна В М. Клас налічує 16 учнів, всі вони забезпечені планшетами, вчителька створила «віртуальний клас», учні мають власні поштові скриньки, зареєстровані на платформі Teams, кабінет оснащений телевізором, персональним комп’ютером учителя та створено комфортні освітні умови для здобувачів освіти.

Проєкт «Демократична школа»

Мета проєктупоглиблення культури демократії у школі шляхом підтримки демократизації та децентралізації шкільного врядування, пропагування державно-громадського партнерства і розвитку демократичного середовища у школі, а також сприяння побудові навчально-виховної роботи на принципах освіти з прав людини. 

 Етапи реалізації:

1-й етап – 2019-2020 н.р.

2-й етап – 2020-2021 н. р.

 

Проведені заходи:

 • участь адміністрації та учителів у тренінгах (м.Київ);
 • проведення тренінгів у школі для 15 учасників ініціативної групи, учнів школи за участю тренерів програми О. Кіржой та О. Дацько;
 • залучення батьків до всього, що робить школа;
 • інтеграція школи та громади;
 • впровадження в школу принципів демократії і прав людини;
 • виховання громадянина;
 • участь усіх учасників освітнього процесу у формуванні освітньої політики;
 • моніторинг рівня демократичної культури школи;
 • визначення важливих  аспектів, які розширюють можливості педагогічної діяльності, які дають змогу активно діяти учнівському самоврядуванню, визначають основні пріоритети в управлінні та надають можливості розвитку  нашого закладу по новому.

 

 Результати:

 • демократизація шкільного врядування та середовища у школі;
 • включення принципів демократії та прав людини у правила функціонування школи;
 • вивчення компонентів освіти для демократичного громадянства;
 • збільшення використання демократичних методів навчання;
 • поглиблення співпраці з громадою заради розвитку демократичних громадянських компетентностей.

Проєкт «Інноваційна школа Черкащини»

Мета проєкту: підвищення якості освіти, оптимізація механізму керування школою, формування конкурентоспроможного випускника школи, підвищення іміджу навчального закладу.

Етапи реалізації:

1-й етап – 2020-2021 н.р.

2-й етап – 2021-2022 н. р.

3-й етап – 2022-2023 н. р.

 

Проведені заходи:

 • розроблена програма та план заходів щодо інноваційного розвитку закладу освіти;
 • розроблені вчителями індивідуальні плани експериментальної роботи відповідно до програми інноваційного розвитку закладу освіти;
 • відбувається освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності;
 • проводяться засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;
 • забезпечується творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях і секціях;
 • педагоги беруть участь у науково-практичних конференціях;
 • відбувається узагальнення власного досвіду й досвіду колег;
 • постійно проходять заняття на курсах підвищення кваліфікації та участь у проектах професійного розвитку;
 • здійснюється самостійна дослідна, творча робота над проблемою;
 • проводиться моніторинг здатності освітнього процесу відповідно до змін у суспільстві;
 • створено новий інформаційний простір;
 • вивчаються та застосовуються передові освітні технології;
 • нарощується комп’ютерна мережа у школі;
 • організована система безпеки закладу.

Результати:

 • створено єдиний інформаційний простір школи;
 • значно підвищилась ефективність навчання;
 • учасники проекту володіють новими  інформаційними  технологіями; 
 • -оновлено зміст навчання шляхом підвищення рівня ефективності використання інформаційно – комунікаційних  технологій в школі;
 • створені сприятливі умови для інтелектуального, соціального, – морального становлення особистості учня;
 • відбувається становлення школи як громадсько активної установи села;
 • участь закладу та нагороди у двох Міжнародних виставках «Інноватика в освіті» у 2018 та 2019 роках;
 • оновлення матеріальної бази створення сучасного комфортного освітнього середовища.

Внутрішкільні проєкти

Проєкт «Обдарована дитина»

Мета проєкту: створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

 Етапи реалізації:

1-й етап – 2021-2022 н. р.

2-й етап – 2022-2023 н. р.

3-й етап – 2023-2024 н. р.

4-й етап – 2024-2025 н. р.

 

Проведені заходи:

 • систематично поповнюється шкільний інформаційний банк даних про:
  • інтелектуально обдарованих дітей
  • творчо обдарованих дітей
  • спортивно обдарованих дітей
  • технічно обдарованих дітей
 • інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях висвітлюються на шкільному сайті та сторінці у ФБ;
 • здійснюється інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо в рамках · круглого столу «Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху»;
 • забезпечуються умови для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, шляхом участі в семінарах і практикумах, вебінарах.
 • здійснюється особистісно -орієнтований підхід до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу;
 • організовано консультування батьків здобувачів освіти щодо роботи з обдарованими дітьми;
 • здійснюється заохочення обдарованих дітей шляхом виплат щомісячних стипендій.

 

Результати:(2022 рік)

 • ІІ етап ХІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка – одне І місце;
 • ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури – два ІІ місця;
 • ІІ етап ХХІІІ Міжнародного конкурсу української мови і літератури ім. Петра Яцика два І місця, одне ІІ місце;
 • ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізики – одне ІІІ місце;
 • І етап Всеукраїнської олімпіади з правознавства – одне ІІІ місце;
 • ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з історії – одне І місце;
 • Всеукраїнські змагання з боксу серед молоді в м. Дніпрі – одне ІІ місце;
 • Всеукраїнський літературний конкурс «Роду криниця віща» — два ІІ місця, одне ІІІ місце;
 • V всеукраїнський конкурс мистецтв «Мій стимул – моя мрія» одне І місце;
 • Всекраїнський мистецький конкурс «Лялька-Мотанка» — диплом ІІ ступеня;
 • Всеукраїнський творчий конкурс до Дня Святого Миколая від «Перлина мистецтв» — два перші місця;
 • Всеукраїнська новорічно-різдвяна виставка « Новорічна композиція» — одне І місце;
 • ІІІ етап ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика – одне ІІ місце;
 • ІІІ етап ХІІ Міжнародного конкурсу учнівської і студентської молоді ім. Т. Г. Шевченка – одне ІІ місце;
 • Чемпіонат Черкаської області з боксу серед юніорок 2007-2008 р. н. у ваговій категорії 54 кг. ІІ місце(срібна медаль);
 • Чемпіонат Черкаської області з боксу серед дівчат 2008-2009 р. н. у ваговій категорії 51 кг. – ІІ місце(срібна медаль);
 • ІІІ етап XХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Обєднаймося ж, брати мої!» — І місце.
 • ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу малюнка «Кольори нашої перемоги» -одне ІІ місце, одне ІІІ місце та один лауреат.

Проєкт «Використання технологій дистанційного навчання під час організації освітнього  процесу у навчальному закладі»

Мета: Організація дистанційного навчання, що забезпечить можливість реалізувати право осіб на якісну та доступну освіту відповідно до їх здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей та досвіду, незалежно від віку, місця проживання чи перебування, стану здоров’я, інвалідності, соціального і майнового стану, інших ознак і обставин, у тому числі тих, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладів освіти, тощо.

Етапи реалізації:

1-й етап – 2020-2021 н. р.

2-й етап – 2021-2022 н. р.

3-й етап – 2022-2023 н. р.

4-й етап – 2023-2024 н. р.

 

Проведені заходи:

– проведені навчальні заняття,  вебінари, онлайн форуми та конференції, навчальні тренінги, консультації та інші форми організації освітнього процесу, визначені освітньою програмою закладу освіти по дистанційному навчанню;

– проведені уроки-практикуми з метою навчання передачі відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або асинхронному режимі з учителями та учнями;

– проведено тренінги по забезпеченню уміння працювати з електронним розкладом занять, електронним класним журналом та щоденником;

-створено умови для організації дистанційного навчання: апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеозв’язку тощо), що забезпечують розроблення, накопичення та ефективне використання електронних освітніх ресурсів, управління освітнім процесом та навчальну взаємодію між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному та асинхронному режимах;

-відбувається постійне підвищення кваліфікації педагогів щодо використання інформаційно-комунікативних (цифрових) технологій в освітньому процесі шляхом формальної, неформальної або інформальної освіти в порядку, визначеному законодавством.

Результати:

 • створене сучасне освітнє інформаційне середовище в закладі освіти;
 • усі учасники освітнього процесу працюють на єдиній онлайн-платформі Microsoft Teams;
 • постійно удосконалюються навички роботи з ІКТ усіх учасників освітнього процесу
 • учні та батьки мають доступ до електронного щоденника, що дозволяє робити процес дистанційного навчання більш контрольованим;
 • уся документація закладу зберігається та систематизується в хмарному середовищі, де вся інформація більш захищена;
 • залучається більша кількість учасників освітнього процесу до складання перспективних планів, розробки стратегії та розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу;
 • відбувається розвиток інформаційних компетентностей усіх учасників освітнього процесу.

Проєкт «Заклад освіти –толерантне середовище. СТОП БУЛІНГ»

Мета проєкту:

 • сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу;
 • формуванню особистості патріота України, гідного громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної Європейської цивілізації;
 • скоординувати зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед здобувачів освіти;
 • організувати профілактичну роботу на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню здобувачами освіти правопорушень;
 • забезпечити організацію змістовного дозвілля й відпочинку;
 • поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити соціально – психолого – педагогічній допомозі здобувачам освіти та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх;

 

Етапи реалізації:

1-й етап – 2020-2021 н. р.

2-й етап – 2021-2022 н. р.

3-й етап – 2022-2023 н. р.

4-й етап – 2023-2024 н. р.

 

Проведені заходи:

 • опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;
 • дослідження соціального педагога щодо наявності референтних груп та відторгнених в колективах;
 • класні керівники визначають рівень тривоги та депресії учнів;
 • питання протидії булінгу розглядається на загальношкільній батьківській конференції;
 • засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі»;
 • вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню;
 • перегляд кінострічок відповідної спрямованості;
 • поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини;
 • ознайомлення з алгоритмом дій учасників освітнього процесу в разі прояву булінгу;
 • наявність телефонів гарячих ліній у доступному місці та корисної інформації для тих, хто стикається з проявом булінгу.

Результати:

 • у школі створена система виховної та профілактичної роботи;
 • у закладі відсутні звернення здобувачів освіти щодо вчинення проти них булінгу;
 • у класних колективах спостерігається низький рівень тривожності.

ми працюємо

Пн-Пт: 7:30 – 16:30

адреса

19755, вул. Заводська, 39, селище Пальміра, Золотоніський район, Черкаська область, Україна

Телефон

+380673051755

Отримувати оновлення